7. אינדקס תמונות

תמונה עמוד תמונות 5-1 תנוחות למניעת פצעי לחץ 1 סידור מטופל על הגב למניעת הופעת פצעי לחץ 15 2 סידור מטופל על הצד למניעת הופעת פצעי לחץ 16 כרית קטנה או מגבת מגולגלת מתחת למותנית להפחתת הלחץ על עצמות 16 א 2 . האגן והירך כרית בין הברכיים למניעת מגע בין חלקים גרמיים בברכיים ובקרסוליים , 2 ב . 16 מגבת מתחת לקרסול התחתון 3 סידור מטופל על הבטן למניעת הופעת פצעי לחץ 17 4 סידור מטופל בחצי שכיבה למניעת הופעת פצעי לחץ ( אפשרות א ) 18 5 סידור מטופל בחצי שכיבה למניעת הופעת פצעי לחץ ( אפשרות ב ) 18 תמונות 12-6 גלגול מטופל במיטה 6 גלגול מטופל משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 22 7 גלגול מטופל משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 24 8 גלגול מטופל כבד משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 25 9 גלגול מטופל משכיבה על הבטן לשכיבה על הגב 28 גלגול מטופל משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן - האטת גוף המטופל 31 10 בסיום התנועה גלגול מטופל משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן - מטופל בעל טווחי תנועה 32 11 ירודים בכתף שבכיוון התנועה גלגול מטופל בעל טווחי תנועה ירודים בכתף משכיבה על הגב לשכיבה על 32 12 הבטן - האטת גוף המטופל בסיום התנועה תמונות 25-13 ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל