תמונה ‭.80‬ הנעת האגן לפנים והוצאת הגוף לפנים ממושב כיסא הגלגלים אל הכרית