ירידה קדמית מכיסא הגלגלים לרצפה

עמדת מוצא מטופל : יושב על כיסא הגלגלים . עמדת מוצא מטפל : בצד ולפנים כיסא הגלגלים , בקרבה מספקת למתן תמיכה . . 1 נעל את המעצורים . . 2 הרם את משטחי הדריכה והסט את רגליות כיסא הגלגלים לצדדים ( תמונה . ( 78 . 3 הנע את האגן לפנים עד לישיבה על קצה המושב . . 4 הישען לכיוון אחת מידיות התמיכה הצדיות , הוצא את כרית המושב והנח אותה על הרצפה בחזית כיסא הגלגלים ובקרבתו ( תמונה . ( 79 אופציה נוספת : הנע את גופך לצד ומשוך את כרית הישיבה החוצה והנח אותה בחזית כיסא הגלגלים בקרבתו . . 5 השען את משקל גופך על הגלגלים או על החלק הקדמי של צדי מסגרת כיסא הגלגלים , העבר את הישבן אל מחוץ למסגרת במושב ( תמונה . ( 80 . 6 הטה את הראש והגו לאחור והורד את גופך באטיות לעבר הכרית שעל הרצפה ( תמונה ( 81 עמדת המטופל בסיום : יושב על הכרית שעל הרצפה , כיסא הגלגלים בחזית . הערה : אם למטופל אין יכולת לבצע את המעבר בשלב אחד ( עקב בעיה בכוח השרירים או בטווחי התנועה , ( ניתן לחלק את המעבר ( סעיפים ( 5-6 לשני שלבים . על ידי שימוש בשרפרף או על ידי הישענות על המרפקים על גבי המושב כשלב ביניים ( תמונה . ( 82  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל