הנחיות כלליות

בכל שימוש בכיסא גלגלים חשוב לוודא כי המעצורים מתפקדים באופן מלא . אולם במעברים מכיסא הגלגלים למעצורים החשיבות היא מכרעת ליכולת הביצוע של המשתמש . בעת תכנון הביצוע יש להניח ריפוד על הרצפה , במיוחד אם השהייה על הרצפה תימשך יותר מדקות אחדות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל