תמונה ‭.76‬ העברת האגן אל מעל האסלה תוך שימוש בכוח הזרועות