תמונה ‭.74‬ כיסא הגלגלים בזווית של ‭45 <sup>0‬ </sup>למושב האסלה