תמונה ‭.71‬ העברת רגל לרגלית נגדית ופתיחת רגלית צמודה למכונית