אפשרות ב: ללא קרש החלקה.

עמדת מוצא מטופל : לאחר פתיחת דלת המכונית , המטופל יושב על כיסא הגלגלים , כאשר פינת המושב הקדמית הקיצונית קרובה ככל האפשר למושב כיסא הגלגלים . עמדת מוצא מטפל : עומד מאחורי כיסא הגלגלים בקרבתו , כשהוא מוכן לעזור / לשמור / לסייע או למנוע נפילה / חבלה . הנחיות למטופל : . 1 העבר את הרגל בכיוון התנועה לרגלית הנגדית ופתח את הרגלית שבכיוון התנועה לאחור , לצד כיסא הגלגלים , במרחק מתאים מדופן הרכב ( תמונה . ( 71 . 2 התקרב במידה מרבית לכיוון מושב הנהג . . 3 נעל את המעצורים . . 4 פרק את דופן הצד של כיסא הגלגלים הקרובה לרכב ותלה אותה על גבי ידית הנשיאה שבצד הדלת ( תמונה . ( 72 . 5 הישען על מושב כיסא הגלגלים ועל מושב המכונית ומשוך את הגוף כלפי מעלה ופנים המכונית עד הנחת האגן על מושב הנהג . הערה : ניתן לבצע תמרון זה כאשר היד שבפנים המכונית אוחזת בידית האחיזה העליונה שבתקרת הרכב . . 6 הכנס לתוך המכונית את הרגל הקרובה למכונית . . 7 הכנס את הרגל השנייה למכונית ( תמונה . ( 73 . 8 מקם עצמך באופן סימטרי ונוח על מושב המכונית . עמדת המטופל בסיום : יושב במכונית מוכן לנסיעה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל