אפשרות א: עם קרש החלקה.

עמדת מוצא מטופל : לאחר פתיחת דלת המכונית , המטופל יושב על כיסא הגלגלים , כאשר פינת המושב הקדמית הקיצונית קרובה ככל האפשר למושב כיסא הגלגלים . עמדת מוצא מטפל : עומד מאחורי כיסא הגלגלים בקרבתו , כשהוא מוכן לעזור / לשמור / לסייע או למנוע נפילה / חבלה . הנחיות למטופל : . 1 נעל את המעצורים . . 2 העבר את הרגל בכיוון התנועה לרגלית הנגדית וסובב את הרגלית בכיוון התנועה לאחור , לצד כיסא הגלגלים . . 3 פרק את דופן הצד של כיסא הגלגלים הקרובה לרכב ותלה אותה על גבי ידית הנשיאה שבצד הדלת . . 4 הישען הצידה לכיוון דופן כיסא הגלגלים הנגדית למכונית והכנס את קרש ההחלקה מתחת לישבן , אחורה במושב כיסא הגלגלים ככל שניתן , עד המגע עם הגלגל האחורי . . 5 הנח את צדו השני של הקרש על גבי מושב הרכב ( ודא כי הקרש מונח בבטחה . ( . 6 הכנס לתוך המכונית את הרגל הקרובה למכונית . . 7 אחוז בדופן הצד של כיסא הגלגלים שבצד הדלת ובידית האחיזה העליונה שמעל דלת המכונית . . 8 דחוף ויישר את היד הרחוקה ובו בזמן משוך את הגוף כלפי מעלה ופנים המכונית ביד האוחזת בידית האחיזה העליונה . . 9 במקביל , החלק את האגן לאורך הקרש עד ההגעה למושב ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל