תמונה ‭.70‬ העברת מטופל פסיבי למיטה על ידי שני מטפלים