תמונה ‭.69‬ המטפלים מחזיקים בגוף המטופל לפני תחילת ההעברה למיטה