תמונה ‭.65‬ קיבוע ברכי המטופל והעברת אגנו על ידי העברת משקל המטפל לאחור