תמונה ‭.63‬ העברת אגן המטופל לקדמת מושב כיסא הגלגלים