תמונות ‭.62-61‬ הנעת האגן בתנועה רציפרוקאלית עד מעבר לישיבה על המיטה