מעבר עצמאי צדי מכיסא הגלגלים למיטה עם משולש / מתלה

עמדת מוצא מטופל : מתקרב אל המיטה עם כיסא הגלגלים בתחילת המעבר בערך ומייצב אותו בכ 1 / -3 מאורך המיטה , קרוב למרגלות המיטה , כאשר החלק הקדמי של כיסא הגלגלים צמוד למיטה והחלק האחורי רחוק מעט , כך שנוצרת זווית של 30 45- בערך בין צד המיטה לצד כיסא הגלגלים . אם המיטה היא בעלת כוונון חשמלי , יש להתאים את גובה המיטה מעט מעל לגובה כרית המושב בכיסא הגלגלים . עמדת מוצא מטפל : עומד במרחק של כשניים-שלושה צעדים מול הרווח שבין כיסא הגלגלים למיטה . בהתאם ליכולת המטופל הוא מוכן לעזור לו ו / או לשמור עליו . . 1 התקרב למיטה ( מתאים למיטה בעלת רווח מספיק לפתיחת הרגלית מהרצפה כאשר כיסא הגלגלים צמוד למיטה . ( הערה : אם גובה הרווח שבין המיטה לרצפה אינו מאפשר פתיחת הרגלית , כאשר כיסא הגלגלים צמוד למיטה , יש לפתוח את הרגלית הקרובה למיטה במרחק של ס”מ כ-30 מהמיטה ( במקרה כזה יש להתעלם מהוראה 4 להלן . ( . 2 התקרב מעט קדימה לכיוון המיקום הסופי וסע מעט לאחור . . 3 נעל את המעצורים . . 4 פתח את רגליות כיסא הגלגלים והורד את הרגלים לרצפה . . 5 הוצא את ידית כיסא הגלגלים בכיוון המעבר ומקם אותה במקום זמין ובאופן שלא יפרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל