תמונה ‭.55‬ התקדמות לפנים במושב הכיסא ומיקום הידיים לפני המעבר