תמונה ‭- 51‬ שימוש בחגורת העברה פתוחה על גוף המטופל