תמונה ‭- 49‬ שימוש בחגורת העברה סגורה על גוף המטפל