תמונה ‭- 50‬ שימוש בחגורת העברה סגורה על גוף המטופל