תמונה ‭- 48‬ ידית הצד על גבי ידית הנשיאה האחורית של כיסא הגלגלים בצד המנוגד לכיוון המעבר