תמונה ‭- 47‬ ידית הצד במאחז האחורי שלה בצורה הפוכה