תמונה ‭.46‬ תנועה במיטה במנח ישיבה - היעזרות במשולש