תמונות ‭.45-43‬ תנועה במיטה במנח ישיבה, סיוע עם תמיכות ידיים