תמונות ‭- 41-40‬ העברת המטופל לרוחב המיטה עם סדינית החלקה