תמונות ‭.38-36‬ עזרה למטופל בתנועה לרוחב המיטה - סיוע בהרמת האגן