תמונה ‭.35-33‬ קימה משכיבה לישיבה במיטה - שימוש בסולם