תמונות ‭.28-27‬ סיוע למטופל בהרמת הגו למצב ישיבה (תמיכה בכתף וייצוב האגן)