תמונה ‭.25‬ גלגול מטופל עם שבר בעמוד השדרה כחטיבה אחת – שני מטפלים ‭(’ב)‬