תמונה ‭.24‬ גלגול מטופל עם שבר בעמוד השדרה כחטיבה אחת - שני מטפלים ‭(’א)‬