תמונה ‭.23‬ הנעת המטופל לכיוון מראשות המיטה - שני מטפלים