תמונה ‭.20‬ החזרת המטופל לשכיבה על הגב ופריסת הסדיניה