תמונה ‭.16‬ העברה פסיבית של המטופל לרוחב המיטה שלב א’ - הנעת הגו העליון