הנחיית המטופל לביצוע עצמאי

כפוף את המרפק הנגדי לכיוון התנועה והנח את כף היד על גבי המיטה כשהמרפק כלפי התקרה . הרם את היד שבכיוון התנועה והנח אותה ישרה בהמשך לראש . הנח את השוק הנגדית לכיוון התנועה על השוק של הרגל בכיוון התנועה . דחוף את המזרן עם היד הנגדית לכיוון התנועה וגלגל את גופך לאחור . לאחר הגעה לשכיבה על הצד , האט את תנופת הגלגול והנח את האגן באטיות על המזרן . הנח את שתי הידיים בצדי הגוף ומקם את עצמך באופן סימטרי ובנוחות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל