תמונה ‭.6‬ גלגול המטופל משכיבה על הצד לשכיבה על הגב