תמונה ‭.5‬ סידור המטופל בחצי שכיבה למניעת הופעת פצעי לחץ (אפשרות ב(