תמונה ‭.4‬ סידור המטופל בחצי שכיבה למניעת הופעת פצעי לחץ (אפשרות א(