תמונה ‭.2‬ סידור המטופל על הצד למניעת הופעת פצעי לחץ