היערכות לקראת העברת המטופל

לפני העברת המטופל יש להתייחס לגורמים הבאים : מצב רפואי ( קבוע + שינוי ) איסוף מידע לגבי ההנחיות לטיפול ובמיוחד לגבי אזהרות והתוויית הנגד ( קונטרה-אינדיקציות ) רלוונטיות לתפקוד המתוכנן . גם כאשר המטופל מוכר , יש להתעדכן מדי יום לגבי מצבו לפני ביצוע ההעברה . הפיזיותרפיסט צריך להתעדכן לגבי שינויים החלים ברמת התפקוד של המטופל . אלה יכוונו אותו להפחית או להגביר את מידת הסיוע שהוא נותן . במקרים של שינוי קיצוני במצב המטופל ( שיפור או החמרה ) תיתכן בחירה בטכניקת העברה חלופית . תכנון המעבר חשוב לאפשר למטופל לבצע מעברים אקטיביים במידת האפשר . לכן , על הפיזיותרפיסט לתת רק את הסיוע המינימלי הנדרש . יש להעריך את יכולותיו של המטופל לקראת ביצוע המעבר , תוך התייחסות גם לגורמים שאינם קשורים למחלתו , כמו עייפות או חולשה . נגישות ותנאים סביבתיים יש לפנות מכשולים מהשטח שבו יתקיים המעבר וליצור סביבת עבודה מתאימה . רצוי לבצע את המעבר שלא בנוכחות מבקרים , למעט מקרים שבהם מטרת הטיפול היא הדרכת בני משפחה . במקרה של הפרעה קבועה לסדר היום , כמו שעות שטיפת הרצפה , יש לבדוק אם ניתן לשנות את לוח הזמנים של המנקה או ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל