• פעילויות יום יום ADL ו- IADL

פעילויות יום-יום ( Activities of Daily Living - ADL ) הן מטלות שגרתיות אשר האדם מבצע במהלך שגרת חייו . הללו מורכבות מפעילויות יום-יום בסיסיות Basic ) , ( Activities of Daily Living - BADL אשר כוללות : טיפול ותנועה של גוף האדם עצמו , כמו : רחצה , קימה מהמיטה , שימוש בשירותים , אכילה , מעברים ( מהמיטה וחזרה , ( שליטה על הצרכים והתלבשות . ( Katz , 1983 ; Katz , Down , Cash , & Grotz , 1970 ) פעילויות יום-יום ברמת מורכבות גבוהה יותר מכונות ADL אינסטרומנטלי Instrumental ) . ( Activities of Daily Living - IADL הללו כוללות : שימוש בטלפון , קניות , הכנת מזון , ביצוע מטלות הבית , כביסה , שימוש בתחבורה , אחריות על תרופות ויכולת לניהול כלכלי . ( Guralnik , & Simonsick , 1993 ; Lawton , & Brody , 1969 ) הגבלות תפקוד בתחום ה-BADL מביאות את האדם לכדי הזדקקות לעזרת הזולת או לצורך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות . הגבלות תפקודיות בתחום ה-IADL מביאות לקניית שירותים מגורם חיצוני או לשימוש בטכנולוגיות מסייעות . לעתים קרובות בעיות בריאות באות לידי ביטוי בירידה במצב התפקודי של המטופל . המצב הנפשי , המלווה ביריד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל