תוכן העיניינים

. 1 הקדמה 7 פעילויות יום-יום 9 ו-IADL ADL הגדרות ומושגים הקשורים לתפקוד 10 . 2 עקרונות גישה למטופל 14-11 עקרונות בסיסיים בהרמה ובניוד של מטופלים הזקוקים לעזרה רבה 11 - בטיחות הפיזיותרפיסט 12-11 - היערכות לקראת העברת מטופל 12-13 - עקרונות העברת מטופל 14-13 . 3 תנוחת מטופל במיטה למניעת פצעי לחץ 18-15 . 4 תנועה במיטה 65-19 הנחיות להנעה של מטופל במיטה 20-19 גלגול מטופל משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 20-21 - תיאור ביצוע נורמטיבי 20 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 21 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל בעת המעבר משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 21 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 22 גלגול מטופל משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 25-23 - תיאור ביצוע נורמטיבי 23 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 23 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל בעת המעבר משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 23 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 25-24 גלגול מטופל משכיבה על הבטן לשכיבה על הגב 28-25 - תיאור ביצוע נורמטיבי 25-26 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 26 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל 27-26 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הבט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל