מפתח כללי

א אבוקדו 458 אבטיח מימי 309-307 אבטיח מצוי אביב 62 אביונות 45 , 44 , 43 אבילות 119 , 118 , 117 אגוה ארדיאנטי 161 אגוז אילסר 382 , 366 , 354 , 233 , 232 , 203 אגוז ברזיל 458 אגוזי אדמה , ראה : ארכיס תת-אדמתי אגוזי בר 382 אגוז מוסקט , ראה : מוסקטית ריחנית אגוז מלך 354 אגוז מקדמיה 458 אגוז קוקוס , ראה : קוקוס האגוזים אגסי בר 383-384 אגרוטכניקה 412 , 58 אגרעס 397 , 387-386 אהיני שליקי 192 אוג הבורסקאים 143 , 135 אוגריקעס 310 , 300 אוזו 161 אוינה 58 אוכמניות 467 , 454 , 387-384 , 381 , 34 אולמא 366 אוסיבו 116 אורז 91-85 אורנג'אט 249 אורן הצנובר 203-201 אזהאר 251 אזוב 463 , 270 , 135 , 42 אזני המן 335 אטד , אטדין , 351 , 316 , 270 , 225 , 222 , 207 , 43 397 , 374 , 364 , 363 , 359 איגו די אדם 222 איגנית הציפורן 329  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל