זיהוי צמחים של הפוסקים המאוחרים

אחד הנושאים שהושם עליו דגש במהלך העבודה , הוא זיהויים של הגידולים הנזכרים בטקסטים השונים . כפי שיוצג להלן , להיבט זה יש חשיבות עליונה במחקרים בעלי אופי הלכתי בוטני שכן לא ניתן לדון בצמח ספציפי בלי בירור מעמיק ויסודי על מהותו . 34 זרע יעקב , או"ח , סימן י . כל עוד עם ישראל שכן בארצו , נשתמרו בדרך כלל המסורות והמנהגים הקשורים לגידולים ולחקלאות . כתוצאה מחורבן המקדש השני בשנת 70 לספירה והיציאה לגלות נתעוררו בעיות הלכתיות , שנבעו מן הניתוק מההווי החקלאי ומטבע הארץ . באזורים שונים , בעיקר בארצות שבצפון כדור הארץ שאליהם הגיעו היהודים בנדודיהם , לא גדלו פרות וירקות שנזקקו להם לקיום מצוות וטקסי דת כדוגמת ארבעת המינים , מיני דגן , מרור וכדומה . מכאן שהיה צורך להביאם ממקומות מרוחקים או למצוא להם תחליף הולם העומד בעקרונות ההלכה . פעמים שבמרוצת הדורות נשתבשו או התגבשו מסורות זיהוי שונות לגידולים הנזכרים במקרא ובספרות חז"ל כתוצאה מפרשנות של בתי מדרש מקומיים . הכרת הצמח , מבנהו האנטומי וזיהויו חשובים לבירור סוגיות בוטניות שבמקורות ההיסטוריים . הטיב לבטא זאת רבי בנימין מוספיא ( 1675-1606 ) בהקשר להשת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל