הבדלים בסוגיית הברכות בין הקהילות היהודיות בארצות המזרח לבין אלה שבאירופה

במהלך המחקר נעשה ניסיון לעמוד על ההבדלים שבין המרכזים היהודיים במזרח לאלה שבאירופה . ההבדלים באים לידי ביטוי בכמה תחומים : א . הבדלים שמקורם במציאות פיטוגאוגרפית וחקלאית שונה . 1 דיון בגידולי תרבות ובצמחי בר שונים בארצות קרות בצפון אירופה ובמרכזה נידונה ברכתם של גידולים חקלאיים וצמחי בר מקומיים , הדורשים מנות צינון לגדילתם , כגון פרות גרגיריים ( פטל , תות , אוכמניות וכדומה ) ופרות ממשפחת הוורדיים ( דובדבנים , שזיפים . ( נידונה גם ברכתם של מוצרי מזון ומשקאות , שיוצרו מצמחים אלו , כדוגמת וישניאק וריבות ' ) ליטווגא , ' ' פוודילא . ( ' בחיבוריהם של פוסקי המזרח נזכרו צמחים הגדלים 29 על הרקע למצב היהודים באירופה בזמן החדש ראו ישראל , יהדות , עמ' . 253-252 30 ראו מאהלר , דברי , כרך , 'א ספר , 'ב עמ' . 34-31 לפי אומדן אחד , היו בגרמניה בעשורים הראשונים של המאה ה 18 כ 2 % עשירים , כ 8 % בני מעמד בינוני והשאר עניים מסוגים שונים . רוב העניים היו מחוסרי זכויות מגורים ונדדו ממקום למקום , מתפרנסים מעבודות מזדמנות , מקיבוץ נדבות ולעתים אף עוברים על החוק כדי להתפרנס . על נתונים אלו ראו וינריב , גור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל