השתקפות מצבם הקולינרי והכלכלי של היהודים לארצותיהם לאור ספרות הברכות

ספרות הברכות היא מקור מידע היסטורי בעל ערך למקורות המזון של יהודים לתפוצותיהם , והיא משקפת במידה רבה את מצבם הקולינרי והכלכלי . השיח ההלכתי עוסק ברובו בתפריטי מזון ובמאכלי בסיס שנהגו במטבחי היהודים , כגון דגנים ומוצרי בצק במזרח אירופה ובתימן ואורז באזור הים התיכון . חשוב להדגיש כי ריבוי הדיונים בסוג מזון מסוים או בגידול חקלאי מסוים אינו משקף בהכרח את מעמדו במטבח ואת מידת השימוש הקולינרי בו . כך , למשל , בספרות הרבנית יש דיונים ואזכורים לא מעטים של החציל לעניין ערלה וברכה . מקורם של דיונים אלו בארצות חמות בלבד ( לא בקרב פוסקים באירופה הקרה , ( ובוודאי שהעיסוק התדיר בחציל אינו מלמד על מקומו כירק בסיס במטבח ובתפריטי מזון אלא כירק מגוון בלבד . זאת ועוד , ברור כי ספרות הברכות אינה יכולה להיות מקור בלעדי לקבלת תמונה שלמה של אינוונטאר המאכלים ושל מצבם הסוציואקונומי של היהודים שכן אין היא מציגה באופן שיטתי את כלל סוגי המזון אלא את אלה שהיה צורך לדון בהם . עם זה , דומה כי היא עשויה לספק לנו נתונים שבעזרתם נוכל לשרטט בקווים כלליים את המאפיינים של סוגיית המזון במטבחים של היהודים . בהנחה שדיונים ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל