תמורות בעולם היהודי שהשפיעו על סוגיית הברכות

השפעתם של חכמי הקבלה על ברכות המזונות התפשטותה של תורת הקבלה מדור חכמי צפת במאה ה 16 ואילך הביאה לקליטתם של הלכות ומנהגים קבליים שונים . מתברר שבנוגע לדיני ברכות השפעתם של חכמי הסוד הייתה מצומצמת , והיא הייתה קשורה לשני היבטים עיקריים : א . שילוב צמחים בטקסים דתיים , כדוגמת אכילת פרות בסדר ט"ו בשבט , אכילת אזוב בסעודה , שימוש בהדס בטקסי שבת ומוצאי שבת , סגולות , רפואות וכדומה . ב . קביעת נורמות הלכה בדיני ברכות : . 1 ברכתם של צמחי בר - האר"י ז"ל טען כי ברכת פרותיהם של צמחי סרק אינה שונה מברכתם של צמחי תרבות . לעומת זאת גישתו ההלכתית של ר"י קארו הייתה שהברכה הראויה לאילנות סרק היא ' שהכל' שכן איכותם הקולינרית ירודה . המחלוקת בעניין זה ניטשה בקרב הפוסקים עד לימינו אנו , והכרעת ההלכה למעשה תלויה באופי הפוסק ובדרך פסיקתו . כפי הנראה , ההצעה לברך ' שהכל' על צמחי בר אינה מעידה בהכרח על התפתחות חקלאית ועל דחיקת מעמדם של צמחי הבר מפני צמחי התרבות . מספרות ההלכה עולה שברוב התקופה הנידונה עדיין שימשו צמחי בר רכיב בדיאטה של האדם . ספקות על ברכותיהם של צמחי בר התעוררו בזמנים ובמקומות שונים בקהילו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל