התפתחויות ושיפורים בתחום הטכנולוגיה והחקלאות

הקדמה בתחום האגרארי השפיעה על סוגיית הברכות בעיקר במאה ה . 20 ההשפעות העיקריות בסוגיות אלו קשורות לשלושה תחומים : . 1 השבחת גידולים - ברירתם של זנים פרתנוקרפיים ( חסרי גרעין ) העלתה את השאלה העקרונית האם בעקבות כך הם נחשבים מבחינה הלכתית למין אחר , וניתן לקיים באמצעותם מצוות או טקסי דת . שאלות מסוג זה נתעוררו לגבי קיום קידוש על יין המופק מענבים חסרי חרצן הנוחים יותר לאכילה , או נטילה של אתרוג מרוקני חסר זרעים במסגרת מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות . נושאים אלו קשורים לסוגיה רחבה יותר של הגדרת המין הבוטני בהלכה , שהלכה והתחדדה עם פיתוחם של זנים חדשים . בספרות ההלכה נזכרו מינים וזנים שונים של פרות . טיפוח זנים חדשים של פרות ושל ירקות עוררו את השאלה מתי והאם יש לברך ' שהחיינו' על אכילתם בפעם הראשונה בעונה . סוגיה זו נידונה בספרות ההלכה אך טרם זכתה לדיון ממצה , במיוחד בכל הנוגע להבדלים דקים בין הזנים . לתופעה של פיתוח זנים חדשים בחקלאות המודרנית יש נגיעה לסוגיית הברכות בהקשר הלכתי נוסף . העיקרון בדיני ברכות הוא שיש לברך על צמח מאכל באופן המקובל לאוכלו . בימינו מצויים זנים מיוחדים של חמניות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל