השתקפות התמורות ושינויי הזמן בספרות הברכות

התמורות שחלו בתחומי החיים בעת החדשה ובעיקר בדורות האחרונים , הציבו בפני הפוסקים אתגרים חדשים באשר לצורך להתמודד עם שאלות הלכתיות שונות . להלן אדון בהשפעתם של כמה תהליכים היסטוריים וחומריים על 'ברכות הנהנין . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל