מזונות מן הצומח וברכותיהם בספרות הרבנית מהמאה ה־16 ועד לזמננו: דיון ומסקנות

במהלך פרקי המחקר הוצג רובו של המידע המצוי בספרות האחרונים בסוגיה של ברכותיהם של מוצרי מזון ממקורות הצומח . ספרות האחרונים , המאוחרת יותר בקרב המקורות הרבניים מבחינה כרונולוגית , אוצרת בתוכה חומר רחב היקף בנושא הברכות , והיא מהווה מקור היסטורי רב ערך למאפייני המטבח היהודי בתפוצות במאות השנים האחרונות . המידע הרלוונטי כולל רבדים של תכנים מן התקופות ההיסטוריות הקדומות יותר , וגם מורגשת בו ההתפתחות הרבה שחלה בסוגיית הברכות בעידן החדש בעקבות תמורות הזמן . בעוד שבתלמודים דיני הברכות של המאכלים מרוכזים בעיקר בפרק אחד ( פרק שישי של מסכת ברכות , ( הרי שבימינו קיימת ספרות ענפה למדי , שעיסוקה המרכזי ולעתים היחיד הוא ' ברכות הנהנין . ' שאלות רבות בעניין ברכותיהם של גידולים חקלאיים ושל צמחי בר שהועלו במהלך ימי הביניים ובעת החדשה , התבררו והתלבנו על בסיס תקדימים הלכתיים או בדרך של השוואה והקשה לנושאים מקבילים שנידונו בספרות חז ) ל" ערלה , שביעית וכדומה . ( אולם במקרים של גידולים שאינם ותיקים , למשל , בשיח על מימיו של אגוז הקוקוס או על המבנה המיוחד של צמח הפפאיה נדרש דיון מחודש בתופעות בוטניות לא מוכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל