ליל הסדר מתוך: ‭Nurnberg 1724 J. G. Puschner, The book Juedisches Ceremoniel‬