משפחה יהודית הולנדית מסביב לשולחן שבת. ציור מאת ברנארד פיקארד, צרפת ואמסטרדם, המאה ה־18